Home

“People retain only 20% of what they see and 30% of what they hear. But they remember 50% of what they see and hear, and as much as 80% of what they see, hear and do simultaneously”
Computer Technology Research Corporation.

Met EDU-map©, een uniek leerconcept van EPYC, zie je in één oogopslag waar het om draait. De grafische structuur brengt een kennisdomein overzichtelijk in kaart en helpt je om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en om de onderliggende relaties te achterhalen. Want één beeld zegt zoveel meer dan duizend woorden... .

Snellere leerresultaten, kennis die langer blijft hangen, anytime, any place... en toch volledig op maat van uw eigen organisatie: EDU-map© is een investering die opbrengt!